A korszerű Otto és Diesel motorok működése, mechanikai, thermodinamikai jellemzőik és szerkezeti kialakításuk.

A program célja, hogy a gépjárműtechnikát tanulóknak segítséget nyújtson a műszaki folyamatok és rendszerek összefüggéseinek megértéséhez, a szükséges elméleti alapismeretek elsajátításához, valamint a gyakorlati szakmai készségek megalapozásához. Otto és Diesel motorok szerkezeti felépítése és működése oktató táblák segítségével. Betekintést nyerhetünk a motorok belső szerkezeteinek működésébe. Megtapasztalhatjuk, hogy az alkatrészek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, amit kívülről nem látunk.