Versírás megadott állatnevekkel, virágnevekkel, fogalmakkal, versformákkal

A látogató versek alkotásával is töltheti idejét. Megadott állatneveket, növényneveket, fogalmakat kell egy költeményben szerepeltetni. A műveket egy bemutatótáblán össze lehet gyűjteni, bemutatni az iskola diákságának.