A szövegszerkesztés rejtelmei

A foglalkozásokon a hivatalos levél formázására kerül sor Wordben. Ha kedvük van csatlakozni a diákoknak, akkor ők is el tudják végezni a szerkesztési műveleteket. Az adatok megfelelő helyre történő beírása és elhelyezése után formázzák a levelet, a lényeget pedig kiemelik. Megjelenítik az Excelben a levélhez kapcsolódó adatokat, számításokat végeznek, majd a végeredményekről diagramot készítenek. Ezeket az alapvető munkafolyamatokat az ügyvitel ágazatos diákok képzése során sajátítják el tanulóink. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.