Közgazdasági játékok

Reklámokból ismert vállalati vagy termék szlogeneket kell a játékosoknak felismerni. Alkalmas a tájékozottság felmérésére, emellett az idővel és egymással való versengésre is. Az internetes, online játékot Kahoot program segítéségével játsszuk, melyhez asztali gép/saját mobiltelefon használata szükséges. A szlogen mellé megadunk négy lehetséges választ, melyből meghatározott időn belül ki kell választani a helyes megoldást. A játékosság elveire építve ismerkedhetnek a gazdasági élettel az érdeklődők, mint pl. activity, keresztrejtvény, országokhoz kapcsolódó zenefelismerés, rövid számolásos feladat. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.