Lego robot a Rudasban!

A tervezett foglalkozás a LEGO robotok programozási lehetőségeibe enged majd bepillantást elsősorban gyakorlati példákon keresztül - minden érdeklődő számára, korra, nemre való tekintet nélkül. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.