PC összeszerelése

A személyi számítógépek összeszerelése a gyerekjáték eszközeivel. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.