Miről beszélnek a csontok?

A sportágazat szakmai keretein belül főként igazolt sportolók nyerhetnek versenyképes sportedzői végzettséget. A képzési program fontos összetevője a vázrendszer, azon belül is a csontváz alapos ismerete: a csontváz emberi jellegzetességeinek megismerése, a nem és életkor-meghatározás lehetőségeinek felismerése. Ebbe nyújt betekintést programunk, ahol a diákok megismerkedhetnek a csontváz fentebb említett jellegzetességeivel is. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.