Az erőfejlesztés módjai

Konditermi erőfejlesztés, hogy duzzadjanak izmaid. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.