Az egészséges élet sava-borsa

Választ kaphatunk arra, hogy mi a táplálkozás, a folyadékbevitel, az illatok szerepe a tanulási folyamatokban. Mikroszkóp segítségével vizsgálhatjuk a különböző sejteket, szöveteket, növényi és állati részeket. Az iskola tárgyi felszereltsége jó: könyvtár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív táblák segítik a tananyag eredményes elsajátítását.